Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf - Superior Room

Privacybeleid en Cookiebeleid

INLEIDING


Welkom bij het privacybeleid van Leonardo Hotels.

Leonardo Hotels (zoals hieronder nader toegelicht) respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid zal u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit geldt ook wanneer u of iemand namens u een boeking maakt, informatie van ons vraagt, contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), onze website(s)/apps gebruikt, koppelingen van onze website(s)/apps gebruikt, contact met ons opneemt via social media, via ons contactcentrum of onze hotels, of enige andere overeenkomst die wij met u hebben (ongeacht waar u zich bevindt). Het privacybeleid informeert u ook over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Dit privacybeleid is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder zijn uiteengezet. U kunt ook hier een pdf-versie van het privacybeleid downloaden.
 

 1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN
 2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN
 3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
 4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
 5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHT
 7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS
 8. BEWARING VAN DE GEGEVENS
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. WEBSITE COOKIES EN PRIVACYBELEID VOOR TRACKING
 11. BIJLAGE

 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WIJ ZIJN

DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is bedoeld om u informatie te geven over de manier waarop Leonardo Hotels uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in onze omgang met u, inclusief bij het verstrekken van accommodatie en andere diensten aan u, met inbegrip van alle gegevens die u verstrekt via onze website, inclusief door cookies.

Dit algemene privacybeleid kan worden aangevuld met andere specifieke kennisgevingen, die we bij specifieke gelegenheden kunnen verstrekken wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken (zoals voor de AdvantageCLUB-leden, waar u een speciale kennisgeving vindt op hier). Dit privacybeleid vormt een aanvulling op onze andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze buiten werking te stellen.
 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Leonardo Hotels bestaat uit verschillende rechtspersonen die worden geëxploiteerd door Sunflower Management GmbH & Co. KG ("Leonardo Management") en haar gelieerde ondernemingen (samen "Leonardo Hotels"). Leonardo Hotels maakt deel uit van de Fattal Hotels groep. Dit privacybeleid wordt uitgegeven namens Leonardo Hotels, dus wanneer wij in dit privacybeleid "Leonardo Hotels", "wij", "ons" of "onze" vermelden, verwijzen wij naar de relevante onderneming in de Leonardo Hotels Groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens (de "verwerkingsverantwoordelijke"). Alle bedrijven van Leonardo Hotels geëxploiteerd door Leonardo Management staan vermeld in Bijlage 1 bij dit beleid.
De gelieerde onderneming van Leonardo Hotels die de hotels of andere hotels exploiteert die u kunt boeken op deze website en die niet wordt beheerd door Leonardo Management en waar u verblijft of waar u onze diensten ontvangt, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens in een dergelijke accommodatie of leverancier van diensten, samen met Leonardo Management. In Bijlage 2 bij dit beleid vindt u een lijst met andere hotels van de Fattal Hotels groep die niet geëxploiteerd worden door Leonardo Management en haar gelieerde ondernemingen. Leonardo Management is de verwerkingsverantwoordelijke en is verantwoordelijk voor deze website.

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met dit privacybeleid en het verwerken van uw gegevens door Leonardo Hotels. Als u vragen hebt over dit privacybeleid, met inbegrip van verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming aan de hand van onderstaande gegevens.
 

CONTACTGEGEVENS

E-mailadres: dataprotection@leonardo-hotels.com

Postadres: Leonardo Hotels c/o Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117a, 10407 Berlin, Duitsland

Telefoonnummer: +49 (0) 30 6883220

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht op ons houdt, de (Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin, www.datenschutz-berlin.de). Wij zouden het echter op prijs stellen als wij de kans zouden kunnen krijgen om uw zorgen op te lossen voordat u de gegevensbeschermingsautoriteit benadert. Neem daarom alstublieft in de eerste instantie contact met ons op of met de functionaris voor gegevensbescherming om te kijken of wij dit kunnen oplossen.
 

INFORMEERT U ONS ALSTUBLIEFT OVER WIJZIGINGEN

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 15 mei 2018.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons alstublieft op de hoogte als uw persoonsgegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.
 

KOPPELINGEN MET DERDEN

Onze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en toepassingen. Als u op deze links klikt of deze inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.
 

2. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan alle informatie over een persoon waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen hier niet onder.

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen en wij hebben die gegevens hieronder gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiecode, burgerlijke staat, titel, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- of ID-kaartnummer, geslacht en kenteken van de auto.

 • Contactgegevens omvatten factuuradres, huisadres, e-mailadres en fax- en telefoonnummers.

 • Gegevens over speciale behoeften inclusief gegevens die betrekking hebben op uw gezondheid, handicap en religieuze voedingseisen of dieeteisen als u ons op de hoogte stelt van speciale behoeften en deze informatie verstrekt.

 • Boekings- en transactiegegevens omvatten bankrekening- of betaalkaartgegevens en gegevens over betalingen, verblijfsdoel en andere gegevens over uw boekingen, verblijven en andere diensten die u bij ons hebt gekocht en opmerkingen en antwoorden op enquêtes die u hebt gegeven met betrekking tot onze service.

 • Technische gegevens van het bezoek aan onze website omvatten internetprotocoladres (IP), uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, browser-plug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

 • AdvantageCLUB en andere profielgegevens omvatten uw e-mailadres dat is geregistreerd voor de AdvantageCLUB en wachtwoord, lidmaatschapsnummer voor de Advantage Club en eventuele partnerprogramma's (bijv. Miles & More) die aan u worden geleverd, uw interesses en voorkeuren, feedback en enquêtereacties. Als u lid bent van de Advantage Club, lees dan ook de details over het AdvantageCLUB lidmaatschap Privacybeleid, dat meer gedetailleerde aspecten van onze verwerking van gegevens met betrekking tot de Advantage Club omvat en prevaleert boven dit privacybeleid.

 • Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt of hoe u verbinding maakt ons via sociale media en onze website.

 •  

We zullen niet altijd alle hierboven genoemde gegevens verzamelen, maar alleen die gegevens die nodig zijn op basis van een specifieke rechtsgrond

In het algemeen zullen wij alleen speciale categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen (dit omvat details over uw religieuze overtuigingen, of informatie over uw gezondheidsbehoeften en handicaps ("gegevens over speciale behoeften") in de mate dat de gegevens vrijwillig door u of namens u zijn vertrekt en waarbij het nodig is om te voldoen aan uw behoeften tijdens uw verblijf bij ons of voor het gebruik van onze faciliteiten of diensten. Het kan echter ook nodig zijn om dergelijke informatie te verwerken in geval van een ongeval of medische of andere noodsituatie tijdens uw verblijf of uw ander gebruik van onze faciliteiten.

Wij verkrijgen beperkte informatie over kinderen die geboekt zijn om in onze hotels te verblijven (aantal, leeftijd, en waar wettelijk vereist andere gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats).
 

ALS U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien wij op grond van de wet of een contract dat wij met u hebben persoonsgegevens moeten verzamelen en u deze gegevens op verzoek niet verstrekt, kunnen wij het contract dat wij met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u een accommodatie of onze andere diensten te leveren) mogelijk niet uitvoeren. In dat geval is het mogelijk dat wij een boeking of een andere dienst van ons, moeten annuleren, maar wij zullen u op de hoogte stellen wanneer dat het geval is.
 

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Directe interacties. U kunt ons uw identiteits-, contact- en boekings- en transactiegegevens geven door formulieren in te vullen of door per post, telefoon, e-mail, via onze website, social media of anderszins met ons te corresponderen. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die u verstrekt als u:
  • een boeking maakt in een van onze hotels, of het nu gaat om overnachtingen, evenementen of conferenties;

  • incheckt bij een van onze hotels;

  • een evenement of conferentie bijwoont of op een andere manier gebruik maakt van de faciliteiten in een van onze hotels;

  • zich inschrijft voor de Advantage Club;

  • zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties;

  • een brochure, promotiemateriaal of marketingmateriaal aanvraagt;

  • deelneemt aan een wedstrijd of antwoorden verstrekt bij een promotie of enquête; of

  • ons feedback wilt geven.

  •  
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website of via social media kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browsing-acties en gebruikspatronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies, e-mails, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie.

 • Reisbureaus of andere derden die namens u of uw werkgever optreden. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen als een boeking voor u is gemaakt door een reisbureau, via een online portaal of een andere derde persoon, die een familielid of reisgenoot, of agent of andere tussenpersoon kan zijn, die voor u werkt of, wanneer u op zakenreis bent, uw werkgever of andere derde partij namens u (touroperators, online reisbureaus, wereldwijde distributiesystemen) reserveringssystemen en soortgelijke, contact-, boekings- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en leveringsdiensten)

 • Andere derden of openbare bronnen. Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:
  • Aanbieders van web- en social media-analyse

  • Advertentienetwerken

  • Webinteractie technologieaanbieders

  • Identiteits- en contactgegevens uit voor het publiek toegankelijke bronnen, zoals het handelsregister van EU-lidstaten

  •  
 • Toezicht. We kunnen toezicht houden bij en opnames maken van:
  • telefoongesprekken;

  • transacties en activiteiten bij alle contactpunten;

  • verkeer en activiteiten via web, social media en de app

  •  

Hiermee kunnen wij ervoor zorgen dat wij uw instructies nauwkeurig uitvoeren en kunnen de gegevens voor opleidingsdoeleinden gebruiken en om onze diensten te verbeteren en om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen. Voor een grotere veiligheid van onze gasten en klanten, en om criminaliteit te voorkomen en op te sporen, gebruiken we videobewaking in en rond onze bedrijven. Om informatie te verkrijgen over ons gebruik van videobewaking kunt u contact met ons opnemen.
 

 • Zakelijke contacten . Als u een zakelijk contact bent van Leonardo Hotels, kunnen wij uw gegevens ontvangen tijdens uw interactie met onze website, via beurzen/workshops, persoonlijke ontmoetingen, corresponderend met u via e-mails en telefoon, via contractuele onderhandelingen en overeenkomsten.

 

4. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet dat toestaat. In de meeste gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden (elk een "rechtsgrondslag"):

 • Uitvoering van een contract: Als wij de geboekte accommodatie en de diensten moeten leveren, of anderszins de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan (of op het punt staan aan te gaan) moeten uitvoeren.

 • Toestemming: Waar u ons uw uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

 • Rechtmatige belangen: Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten deze belangen niet overstijgen.

 • Voldoen aan de verplichting: Waar wij moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting.

 • Vitale belangen: In het geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie, om uw of andermans vitale belangen te beschermen, waar u of zij niet in staat zijn om toestemming te geven.

Voor elke verwerking die is gebaseerd op uw toestemming (voornamelijk van toepassing op online reclame op u), hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.
 

DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals onder andere:

 • Om een boeking te maken, inclusief het reserveren van accommodatie die is aangepast aan uw eventuele handicap, om accommodatie en andere diensten aan u te bieden, waaronder het voldoen aan uw specifieke gezondheids-, invaliditeits-, dieet- en religieuze behoeften, om uw verblijf in het hotel te beheren en om het gebruik van onze diensten te controleren, en om geld te innen en terug te vorderen dat aan ons verschuldigd is

  Rechtsgrond: Uitvoering van het contract, de toestemming (om te voldoen aan uw specifieke gezondheids-, handicap-, dieet- en religieuze behoeften), rechtmatig belang (om onze diensten te verbeteren)

 • Om problemen, klachten of geschillen die voortvloeien uit onze relatie met u te behandelen, en om criminaliteit, met inbegrip van fraude, te voorkomen of op te sporen, en om de relatie met u te beheren, inclusief:
  • Om u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze voorwaarden of ons privacybeleid

  • U te vragen om een beoordeling achter te laten of een enquête in te vullen

  • Om onze service aan u te verbeteren

  Rechtsgrond: Legitiem belang (om onze diensten te controleren en te verbeteren, om misdaad en fraude te voorkomen, om onze documenten up-to-date te houden)

 • Om ons bedrijf te beheren en te beschermen, met inbegrip van onze website (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens), om relevante website-inhoud en -advertenties aan u te leveren en de effectiviteit te meten of te begrijpen van de reclame die wij aan u leveren, en om suggesties en aanbevelingen aan u te doen over onze diensten die voor u van belang kunnen zijn.

  Rechtsgrond: Legitiem belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en marketingactiviteiten uit te voeren), het uitvoeren van het contract (als de website wordt gebruikt om te boeken of service te leveren of AdvantageCLUB-lidmaatschap te beheren)

 • Voor data-analyse om onze website, producten/diensten, marketing, klantervaringen te verbeteren

  Rechtsgrond: Toestemming (voor het gebruik van cookies en analytics); Legitiem belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en marketingactiviteiten uit te voeren)

 • Om te kunnen reageren bij een ongeval of een (medische-) noodsituatie

  Rechtsgrond: Vitale belangen

 • Om te voldoen aan de lokale wetgeving (bijvoorbeeld opslag van boekhoudbescheiden of registratiekaarten)

  Rechtsgrond: Voldoen aan de verplichting

 •  

Wij voeren geen geautomatiseerde besluitvorming uit met behulp van uw persoonsgegevens.
 

MARKETING/PROMOTIEAANBIEDINGEN

Wij streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, met name op het gebied van marketing en reclame.

Als u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie, kunnen wij uw identiteits-, contact-, technische, gebruiks- en profielgegevens gebruiken om een beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig hebt, of wat voor u interessant kan zijn. Zo bepalen wij welke diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor onze marketingcommunicatie door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden of door contact met ons op te nemen.
 

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.
 

WIJZIGING VAN HET DOEL

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, tenzij wij van mening zijn dat wij deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contactmet ons op.

Als wij uw persoonsgegevens voor een niet-verwant doel moeten gebruiken, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en zullen wij uitleggen op welke wettelijke basis wij dit kunnen doen.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit is vereist of toegestaan door de wet.
 

5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet.

 • Andere bedrijven binnen de Leonardo Hotels Groep en de Fattal Hotels groep gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of Israël die betrokken zijn bij het verlenen van diensten aan u, hetzij direct of voor het verlenen van onderliggende infrastructuurdiensten namens ons en in opdracht van ons.

 • Externe derde partijen, waaronder:
  • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elke overeenkomst die wij met hen of met u sluiten; Hieronder vallen aannemers die in eigen naam diensten aan u verlenen, zoals de derde partij die wifidiensten aanbiedt, alsmede onze andere providers die namens ons als verwerker optreden en in opdracht van ons handelen (zoals de providers van onze IT-infrastructuur en videobewakingssystemen);

  • analytics en zoekmachineproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en website (als namens ons optredende en door ons geïnstrueerde verwerkers);

  • professionele adviseurs, waaronder advocaten, banken, accountants en verzekeraars;

  • belasting- en douaneautoriteiten, openbare registratie-instanties, regelgevende instanties en andere autoriteiten;

  • entiteiten die betrokken zijn bij kredietcontrole en fraudebestrijding, misdaadpreventie/detectie, risicobeoordeling en -beheer en geschillenbeslechting.

Daar waar deze derde partijen als gegevensverwerker voor ons optreden, eisen wij van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze externe gegevensverwerkers niet toe om uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken. Sommige van de hierboven genoemde derden, bijvoorbeeld veel professionele adviseurs en autoriteiten, zijn verwerkingsverantwoordelijken die, net als wij, onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming, en die hun eigen privacybeleid zullen hebben waarin zij uiteenzetten hoe zij met persoonsgegevens omgaan.
 

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT

Wij delen uw persoonsgegevens binnen de Leonardo Hotels Groep. Alle bedrijven van de groep zijn momenteel gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Israël (waar de Europese Commissie heeft besloten dat deze twee landen een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden)..

Hoewel we er niet actief naar streven om persoonsgegevens over te dragen buiten de EER of landen met een adequate gegevensbescherming, zijn sommige van de externe derde partijen met wie wij werken buiten de EER gevestigd of verwerken persoonsgegevens buiten de EER, zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Als wij besluiten om uw persoonsgegevens buiten de EER over te dragen, zorgen wij ervoor dat er een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende waarborgen wordt geïmplementeerd:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden (zoals hierboven uiteengezet, dit is in het bijzonder van toepassing op Zwitserland en Israël).

 • Wanneer wij gebruik maken van bepaalde dienstverleners, kunnen wij gebruik maken van specifieke contracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Dit doen wij bijvoorbeeld in samenwerking met onze aanbieders voor het boeken via reisbureaus in de VS.

 • Wanneer wij gebruik maken van aanbieders die in de VS zijn gevestigd, kunnen wij gegevens aan hen doorgeven als zij deel uitmaken van het Privacy Shield dat van hen eist dat zij een soortgelijke bescherming bieden als persoonsgegevens die tussen Europa en de VS worden gedeeld.


Als u meer informatie wilt hebben over de specifieke maatregelen die door ons worden gebruikt bij de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EER, neem dan contact met ons op.
 

7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Gegevensverwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om een vermoede inbreuk in verband met persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk waar wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
 

8. BEWARING VAN DE GEGEVENS

HOE LANG WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie verzoek tot verwijdering hieronder voor nadere informatie.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, in welk geval wij deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan verder op de hoogte te stellen.
 

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. Klik op onderstaande links om meer te weten te komen over deze rechten:

Als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Het kan nodig zijn dat wij specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die geen recht hebben om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen in verband met uw verzoek of om onze reactie te versnellen.

Wij proberen binnen een maand te reageren op alle legitieme verzoeken. Soms kan het langer dan een maand duren als uw aanvraag bijzonder complex is of als we een groter aantal aanvragen hebben ontvangen. In dat geval zullen wij u hierover informeren en u op de hoogte houden.
 

UW WETTELIJKE RECHTEN

U hebt recht om:

 • Toegang aan te vragen tot uw persoonsgegevens (algemeen bekend als een "verzoek voor toegang tot gegevens"). Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

 • Correctie aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens die wij over u bewaren, laten corrigeren, hoewel wij mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt, moeten verifiëren.

 • Een verzoek tot verwijdering in te dienen van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer wij uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Het is echter mogelijk dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.

 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er iets is met betrekking tot uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op deze grond omdat u van mening bent dat deze gevolgen heeft voor uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. In sommige gevallen kunnen wij aantonen dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die uw rechten en vrijheden overstijgen.

 • Beperking van verwerking te verzoeken van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat ons in de volgende situaties te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij ze niet langer nodig hebben zoals u ze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) als u bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten verifiëren of wij dwingende legitieme redenen hebben om ze te gebruiken.

 • Overdracht aan te vragen van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie die u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of die wij hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

 • Uw toestemming te allen tijde in te trekken als wij vertrouwen op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd voordat u uw toestemming intrekt. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij bepaalde producten of diensten mogelijk niet aan u leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 

10. WEBSITE COOKIES EN PRIVACYBELEID VOOR TRACKING

De Leonardo Hotels Groep, vertegenwoordigd door Sunflower Management GmbH & Co. KG ("Leonardo Hotels", "wij" of "onze") exploiteert deze website (http://www.leonardo-hotels.nl/) (de "Website"). Leonardo Hotels respecteert het recht op privacy van elke persoon die toegang heeft tot en navigeert op onze website. Leonardo Hotels zet zich in voor de bescherming van de gebruikers en volgt de rechtsgeldige regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit beleid voor websitecookies en het trackingbeleid beschrijft hoe wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen gebruiken en uw recht op toegang tot en correctie van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 

TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid. Bij uw eerste bezoek aan deze website zult u een pop-up zien; hoewel dit meestal niet zal verschijnen bij volgende bezoeken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door de onderstaande instructies te volgen.
 

COOKIES UITSCHAKELEN

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve deze dan uit te schakelen door het volgen van de instructies voor uw browser zoals hier uiteengezet. Houd er rekening mee dat sommige diensten mogelijk niet volledig werken als cookies zijn uitgeschakeld.

Indien de organisatie die de cookie plaatst een geautomatiseerd uitschakelhulpmiddel levert met betrekking tot de cookie(s), vermelden wij de naam van die organisatie, de categorie van cookies die worden geplaatst, samen met een link naar het geautomatiseerde uitschakelhulpmiddel. In alle andere gevallen vermelden wij de namen van de cookies en hun bron zoals bekend is op de datum van dit cookiebeleid, zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren en kunt uitschakelen als u dat wilt via uw browserinstellingen.

Sommige browsers maken het mogelijk voor u om aan te geven dat u niet wilt dat uw browsingactiviteit wordt getraceerd. Het uitschakelen van tracking kan interfereren met sommige vormen van gebruik van de website en de diensten die worden geleverd op de website.

Na uw eerste bezoek aan de website kunnen wij de cookies die wij gebruiken wijzigen. Dit cookiebeleid is beschikbaar onder www.leonardo-hotels.nl/privacy-notice-and-cookie-policy. Hiermee kunt u altijd nakijken wie de cookies plaatst en voor welk doel en het geeft u de middelen om de cookies uit te schakelen. Wij raden u aan om het beleid van tijd tot tijd na te lezen.
 

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat door een website op een computer of apparaat wordt geplaatst. Cookies zijn ontworpen om een computer of apparaat te helpen bij het onthouden van iets wat de gebruiker heeft gedaan op die website, bijvoorbeeld door te onthouden dat de gebruiker is ingelogd of op welke knoppen is geklikt. Cookies kunnen geen virussen bevatten of malware installeren.
 

WAAROM GEBRUIKT LEONARDO HOTELS COOKIES EN HOE LANG WORDEN DEZE BEWAARD?

Leonardo Hotels maakt gebruik van cookies met behulp van technologieën om klanten te herkennen en om uw surfgedrag en boekingsgedrag te begrijpen en te vergemakkelijken. Wij gebruiken deze informatie om onze websites te verbeteren en om onze gasten de beste gebruikservaring te bieden. Onze website maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die worden geplaatst door onze zorgvuldig geselecteerde externe partners.

Cookies zijn nuttig omdat ze een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen. Cookies stellen u in staat om efficiënt te navigeren tussen pagina's, uw voorkeuren te onthouden en zorgen in het algemeen voor een betere de gebruikerservaring. Ze kunnen ook worden gebruikt om reclame af te stemmen op uw interesses door het volgen van uw surfgedrag op websites.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit en permanente cookies blijven op uw apparaat nadat de browser is gesloten (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden wanneer u terugkeert naar de site).
 

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT LEONARDO HOTELS?

Hieronder beschrijven wij de categorieën cookies die Leonardo Hotels en zijn gelieerde ondernemingen en zijn aannemers gebruiken.
 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen te navigeren op de website en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten (zoals het navigeren tussen pagina's) niet worden geleverd.
 

Prestatiecookies

Wij maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te controleren. Dit stelt ons in staat om een website van hoge kwaliteit te bieden door ons aanbod aan te passen en snel problemen die zich voordoen te identificeren en op te lossen. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina's het populairst zijn, welke methode van links tussen pagina's het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina's foutmeldingen ontvangen. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of websitediensten te markeren waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn op basis van uw gebruik van de website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt door ons of door onze onderaannemers niet aan uw persoonsgegevens gekoppeld.

De website maakt momenteel gebruik van de volgende analytische cookies [van Google Analytics]:
 

Cookienaam Bron Doel Aanvullende informatie
_g* Google Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze site te verbeteren. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht. Gegevens worden bewaard gedurende 36 maanden, vanaf de laatste gebruikersinteractie.

Klik hier voor het privacybeleid van Google met betrekking tot Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

U kunt zich afmelden voor tracking door Google Analytics door een bezoek aan https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
LeoCookie Leonardo Hotels Cookie om de opt-out te onthouden  
Eid
Uid
zdi
criteo Houdt het gedrag van gebruiker bij  
yandexuid
ym_uid
Yandex Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site gebruiken. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze site te verbeteren. De cookie verzamelt informatie in anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers vandaan zijn gekomen en de pagina's die zij hebben bezocht. Klik hier voor het privacybeleid van Yandex met betrekking tot Yandex Metrica https://yandex.com/legal/metrica_agreement/

U kunt zich afmelden voor tracking door Yandex Metrica door een bezoek aan https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.xml


 

Website functionaliteitcookies

Wij maken gebruik van cookies om u van bepaalde functionaliteit te voorzien. Bijvoorbeeld om te onthouden welke keuzes u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio waarin u zich bevindt), of om het platform te herkennen van waar u de site bezoekt, en om verbeterde en meer persoonlijke functies te bieden. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere sites te volgen.
 

Reclamecookies

Reclamecookies (of targetingcookies) verzamelen informatie over de surfgewoonten die bij uw apparaat horen en worden gebruikt om advertenties relevanter te maken voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt door diensten die door derden op deze website worden geleverd, zoals de 'Vind ik leuk'- of 'Delen'-knoppen, naast het leveren van de gewenste functionaliteit. Derden leveren deze service om te herkennen dat u (of beter gezegd uw apparaat) een bepaalde website eerder hebt bezocht. Deze derden plaatsen reclamecookies zowel wanneer u onze website bezoekt als wanneer u gebruik maakt van hun diensten en weg navigeert van onze website. Hun privacybeleid wordt hieronder uiteengezet:
 

Cookienaam Bron Doel Aanvullende informatie
MUID*
SRCH*
_U
Bing Retargeting pixels https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule


 

HTML webbeacons voor e-mail

Onze e-mails kunnen één enkele "webbeacon pixel" bevatten die uniek is voor de campagne om ons te vertellen of onze e-mails geopend zijn en om eventuele doorkliksignalen naar koppelingen in de e-mail te controleren. We kunnen deze informatie onder andere gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails interessanter voor u zijn en om te vragen of gebruikers die onze e-mails niet openen, ze willen blijven ontvangen. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel naar uw apparaat wordt gedownload, moet u ervoor kiezen om e-mails van ons te ontvangen in tekstformaat in plaats van HTML.
 

Gebruik van IP-adressen en weblogs

Wij kunnen uw IP-adres en browsertype ook gebruiken om problemen met onze server te diagnosticeren, onze website te beheren en de service die wij u bieden te verbeteren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer op het internet identificeert. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt om brede demografische informatie te verzamelen.

We kunnen IP opzoekingen uitvoeren om te bepalen uit welk domein u komt (bijv. google.com) om de demografie van onze gebruikers nauwkeuriger te kunnen meten.
 

DIT COOKIEBELEID IS NIET VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN

Houd er rekening mee dat dit cookiebeleid niet van toepassing is op websites van derden die mogelijk aan deze website zijn gekoppeld, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van websites van derden die mogelijk aan deze website zijn gekoppeld.
 

VERANDERINGEN IN HET PRIVACYBELEID

We kunnen dit cookiebeleid bijwerken en we raden u aan het beleid van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe we cookies gebruiken. Dit cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

 

BIJLAGE 1

HOTEL UITVOEREND BEDRIJF
Alden Luxury Suite Hotel Zurich
Leonardo Hotel Edinburgh Murrayfield
Leonardo Hotel Edinburgh City
Leonardo Inn Hotel Glasgow West End
Leonardo Boutique Hotel Huntingtower Perth
Leonardo Airport Hotel Berlin Brandenburg
Leonardo Boutique Hotel Barcelona Sagrada Familia
Leonardo Boutique Hotel Madrid
Leonardo Boutique Hotel Munich
Leonardo Boutique Hotel Rigihof Zurich
Leonardo Hotel & Residenz München
Leonardo Hotel Aachen
Leonardo Hotel Amsterdam City Center
Leonardo Hotel Antwerpen
Leonardo Hotel Bad Kreuznach
Leonardo Hotel Barcelona Gran Via
Leonardo Hotel Barcelona Las Ramblas
Leonardo Hotel Berlin
Leonardo Boutique Hotel Berlin City South
Leonardo Hotel Berlin City West
Leonardo Hotel Berlin Mitte
Leonardo Hotel Budapest
Leonardo Hotel Charleroi City Center
Leonardo Hotel Dresden Altstadt
Leonardo Hotel Düsseldorf Airport - Ratingen
Leonardo Hotel Düsseldorf City Center
Leonardo Hotel Frankfurt City Center
Leonardo Hotel Frankfurt City South
Leonardo Hotel Granada
Leonardo Hotel Hamburg Airport
Leonardo Hotel Hamburg City North
Leonardo Hotel Hamburg Elbbrücken
Leonardo Hotel Hamburg-Stillhorn
Leonardo Hotel Hannover
Leonardo Hotel Hannover Airport
Leonardo Hotel Heidelberg
Leonardo Hotel Heidelberg City Center
Leonardo Hotel Heidelberg-Walldorf
Leonardo Hotel Karlsruhe
Leonardo Hotel Köln
Leonardo Hotel Köln-Bonn Airport
Leonardo Hotel London Heathrow Airport
Leonardo Hotel Madrid City Center
Leonardo Hotel Mannheim City Center
Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg
Leonardo Hotel Milan City Center
Leonardo Hotel Mönchengladbach
Leonardo Hotel München City Center
Leonardo Hotel München City West
Leonardo Hotel Munich Arabellapark
Leonardo Hotel Munich City East
Leonardo Hotel Munich City North
Leonardo Hotel Munich City Olympiapark
Leonardo Hotel Munich City South
Leonardo Hotel Nürnberg
Leonardo Hotel Royal Berlin Alexanderplatz
Leonardo Hotel Vienna
Leonardo Hotel Völklingen
Leonardo Hotel Weimar
Leonardo Hotel Wolfsburg City Center
Leonardo Inn Hotel Hamburg Airport
Leonardo Royal Hotel Amsterdam
Leonardo Royal Hotel Baden-Baden
Leonardo Royal Hotel Düsseldorf Königsallee
Leonardo Royal Hotel Edinburgh Haymarket
Leonardo Royal Hotel Frankfurt
Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald
Leonardo Royal Hotel Mannheim
Leonardo Royal Hotel Munich
Leonardo Royal Hotel Nürnberg
Leonardo Royal Hotel Ulm
Leonardo Royal Hotel Warsaw
Leonardo Royal Hotel Venice Mestre
Leonardo Boutique Hotel Rome Termini
NYX Hotel Munich
NYX Hotel Madrid
NYX Hotel Milan
NYX Hotel Prague
NYX Hotel Bilbao
NYX Hotel Mannheim
Leonardo Boutique Hotel Düsseldorf
Leonardo Inn Hotel Aberdeen Airport
Fattal Hotels Zürich GmbH
Leonardo Portland Operation Limited
Leonardo Portland Operation Limited
Leonardo Portland Operation Limited
Leonardo Portland Operation Limited
Yuan GmbH
Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Fattal Hotels Zürich GmbH
Apart Hotels & Residences GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotels (Netherlands) B.V.
HOTEL FLORIDA NV
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Bardalito Investments, S.L.U.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Queens Moat Houses Hotel GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Fattal Hotels Kft.
WERSO SA
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Paimac Investments, S.L.U.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Heathrow Limited
Leonardo Hotels Opco Madrid, S.L.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotel Hermitage S.r.l.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Piettal Operation GmbH
Apart Hotels & Residences GmbH
Queens Moat Houses Hotel GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Piettal Operation GmbH
Piettal Operation GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Royal Berlin Lease GmbH
Sunflower Hotelverwaltungs GmbH
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Elba Weimar Operating GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo OpCo Overamstel B.V.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Edinburgh Limited
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Leonardo Hotels Warsaw Sp. z o.o.
Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Leonardo Hotels (Italy) S.r.L.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Paimac Investments, S.L.U.
Leonardo Hotels (Italy) S.r.l.
Fattal Leonardo Prague s.r.o.
Paimac Investments, S.L.U.
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Sunflower Management GmbH & Co. KG
Speedbird Developments Limited


 

Annexe 2

HOTEL OPERATING COMPANY
Herods Boutique Eilat Hotel
Herods Dead Sea Hotel
Herods Herzliya Hotel
Herods Palace Eilat Hotel
Herods Tel Aviv Hotel by the Beach
Herods Vitalis Eilat Hotel
Hotel Rothschild 22 Tel Aviv
Leonardo Art Tel Aviv By the Beach (ex Marina)
Leonardo Beach Tel Aviv (ex Leonardo Basel)
Leonardo Boutique Hotel Jerusalem
Leonardo Boutique Hotel Rehovot
Leonardo Boutique Hotel Tel Aviv
Leonardo City Tower Hotel Tel Aviv
Leonardo Club Hotel Dead Sea
Leonardo Club Hotel Eilat - All Inclusive
Leonardo Club Hotel Tiberias - All Inclusive
Leonardo Hotel Ashkelon
Leonardo Hotel Jerusalem
Leonardo Hotel Negev
Leonardo Hotel Tiberias
Leonardo Inn Hotel Dead Sea
Leonardo Laura Beach & Splash Resort
Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa
Leonardo Plaza Haifa
Leonardo Plaza Hotel Ashdod
Leonardo Plaza Hotel Dead Sea
Leonardo Plaza Hotel Eilat
Leonardo Plaza Hotel Jerusalem
Leonardo Plaza Hotel Tiberias
Leonardo Privilege Hotel Eilat - All Inclusive
Leonardo Royal Resort Hotel Eilat
Leonardo Suite By the Beach
NYX Hotel Tel Aviv
SENTIDO Cypria Bay by Leonardo
U Boutique Hotel Kinneret by the Sea of Galilee
U Coral Beach Club Eilat - All Inclusive
U Magic Palace Eilat Hotel
U Suites Eilat Hotel
U Sunrise Club Eilat Hotel - All Inclusive
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD
Fattal Hotels LTD