hero-image

Leonardo Hotels Benelux - Privacy statement

Voer een bestemming in om te beginnen met zoeken
26 Mei-27 Mei
1 Kamer, 2 Gasten
promocode
Promocode geldig
Gegarandeerd de beste prijs

PRIVACYVERKLARING LEONARDO HOTELS BENELUX

INLEIDING

Welkom bij de privacyverklaring van Leonardo Hotels Benelux.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van de vennootschappen die deel uitmaken van Leonardo Hotels Benelux, met uitzondering van de diensten waarbij verwezen wordt naar een privacyverklaring die specifiek van toepassing is op die dienst.

Leonardo Hotels Benelux respecteert uw privacy en zet zich ervoor in uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring vindt u informatie over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Dit doen we wanneer u (of iemand namens u) boekt of reserveert, informatie bij ons aanvraagt, contact met ons opneemt (of wij contact met u opnemen), onze websites of apps gebruikt of linkt naar onze websites of apps. We doen dit ook wanneer contact met ons wordt opgenomen via social media, via ons contactcentrum of via hotels, wanneer u solliciteert naar een baan, of in het kader van enige andere verbintenis die we met u hebben (ongeacht waar u gevestigd bent). U vindt hier ook informatie over uw privacyrechten en hoe de wetgeving u beschermt.

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN
2. GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN
3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD
4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN
7. GEGEVENSBEVEILIGING
8. BEWAARTERMIJNEN
9. UW WETTELIJKE RECHTEN
10. WEBSITECOOKIES EN TRACKING

 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE EN WIE WE ZIJN

DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft als doel u informatie te geven over hoe Leonardo Hotels Benelux uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt bij onze contacten met u, waaronder bij het verstrekken van accommodatie en andere diensten aan u, en met inbegrip van de gegevens die u verstrekt via onze website, onder meer door cookies.

Deze algemene privacyverklaring kan worden aangevuld met andere specifieke kennisgevingen, die we kunnen verstrekken in specifieke gevallen wanneer we persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken (zoals voor de leden van de AdvantageCLUB. Daarover vindt u hier een specifieke kennisgeving). Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op onze andere specifieke verklaringen en doet daar geen afbreuk aan.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Leonardo Hotels Benelux bestaat uit verschillende rechtspersonen die worden geëxploiteerd door Fattal Netherlands Opcos BV, Fattal Hotels Management (België) en Leonardo Opco Overamstel BV. Leonardo Hotels Benelux is onderdeel van Fattal Hotels groep. Deze privacyverklaring wordt verstrekt namens Leonardo Hotels Benelux. De woorden "Leonardo Hotels Benelux", "we", "wij", "ons" of "onze" in deze privacyverklaring verwijzen naar de betreffende vennootschap van de Leonardo Hotels groep die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. Een lijst met alle vennootschappen van Leonardo Hotels Benelux vindt u hier.

De gelieerde bedrijven van Leonardo Hotels Benelux die de hotels exploiteren waar u verblijft of waar u onze diensten ontvangt, zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wat betreft de dienstverlening voor uw verblijf of andere diensten. U kunt op deze website andere hotels van de Fattal Hotels groep boeken, die niet worden geëxploiteerd door Leonardo Hotels Benelux. Een lijst met de vennootschappen die deze hotels exploiteren, vindt u hier.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een verzoek wilt indienen om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:
 

CONTACTGEGEVENS
E-mailadres:
privacy@leonardo-hotels.nl / privacy@leonardo-hotels.be

Postadres:
Leonardo Hotels Benelux
T.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming
Staalmeesterslaan 410
1057 PH AMSTERDAM
Nederland

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht op ons houdt. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, met adres: Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, Nederland www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, met adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

We stellen het echter op prijs als u ons de kans geeft u te helpen voordat u de toezichthouder benadert. Neem daarom graag in eerste instantie contact op met ons of onze functionaris voor gegevensbescherming.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 2 Maart 2022
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u hebben, juist en actueel zijn. Breng ons er daarom van op de hoogte wanneer uw persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.
 

2. GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens, of persoonlijke informatie, omvatten alle informatie over een persoon op basis waarvan de identiteit van die persoon kan worden vastgesteld. Gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een persoon niet kan worden vastgesteld (anonieme gegevens) vallen hier dus niet onder.

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken, bewaren en doorgeven, die we in de volgende categorieën hebben ingedeeld:

Identiteitsgegevens, waaronder voornaam, achternaam, gebruikersnaam of een soortgelijke identificator, aanspreektitel, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- of identiteitskaartnummer, gender en nummerplaat van de auto.

Contactgegevens, waaronder factuuradres, woonadres, e-mailadres en fax- en telefoonnummers.

Gegevens over specifieke behoeften, waaronder over gezondheid, beperkingen en religieuze of dieetvoorschriften, uitsluitend indien u ons van eventuele specifieke behoeften in kennis stelt en deze informatie verstrekt.

Boekings- en transactiegegevens, waaronder bankrekening- of betaalkaartgegevens en gegevens over betalingen, het doel van het verblijf en andere gegevens van uw boekingen, verblijven en andere diensten die u van ons hebt afgenomen, alsmede opmerkingen en antwoorden op enquêtes die u met betrekking tot onze dienstverlening hebt verstrekt.

Technische gegevens van uw bezoek aan deze website, waaronder uw IP-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-intypes en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

AdvantageCLUB- en andere profielgegevens, waaronder uw voor de AdvantageCLUB geregistreerde e-mailadres en wachtwoord, uw lidmaatschapsnummer van de AdvantageCLUB voor door partnerprogramma’s (bijv. Miles & More) aan u geleverde diensten, uw interesses en voorkeuren, feedback, en antwoorden op enquêtes. Als u lid bent van de AdvantageCLUB, lees dan ook de privacyverklaring voor het lidmaatschap van de Leonardo AdvantageCLUB, die meer in detail alle aspecten van onze gegevensverwerking bestrijkt met betrekking tot de AdvantageCLUB en die voor AdvantageCLUB-aangelegenheden prevaleert boven deze privacyverklaring.

Gebruiksgegevens, waaronder informatie over de manier waarop u gebruikmaakt van onze diensten of met ons in contact treedt via social media en onze website.

We verzamelen niet telkens alle hierboven bedoelde gegevens, maar alleen die gegevens die nodig zijn voor specifieke rechtsgronden. Onder normale omstandigheden verzamelen we alleen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u (waaronder gegevens over uw religieuze overtuiging of informatie over uw gezondheidsbehoeften en beperkingen ("gegevens over specifieke behoeften") voor zover deze vrijwillig door u of namens u worden verstrekt en noodzakelijk zijn om aan uw behoeften te voldoen tijdens uw verblijf bij ons of ander gebruik van onze faciliteiten of diensten. Het is echter ook mogelijk dat we dergelijke informatie moeten verwerken in geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie tijdens uw verblijf of uw ander gebruik van onze faciliteiten.

We verzamelen slechts beperkte informatie over kinderen die zijn geboekt voor een verblijf in onze hotels (aantal, leeftijd, en indien wettelijk vereist, andere gegevens zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats).

INDIEN U GEEN PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Indien we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van wetgeving of een met u gesloten overeenkomst en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat de met u gesloten of te sluiten overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld om u accommodatie of onze andere diensten te leveren). In een dergelijk geval zijn we mogelijk genoodzaakt een boeking of een andere dienst te annuleren. We zullen u daarvan op dat moment op de hoogte brengen.
 

3. HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer via:

Directe interactie
U kunt ons identiteits-, contact-, boekings- en transactiegegevens verstrekken door formulieren in te vullen of per post, telefoon, e- mail, via onze websites, op social media of op andere wijze met ons te communiceren. Hieronder vallen ook de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • boekt voor een van onze hotels, voor overnachtingen, restaurantreserveringen, behandelingen en abonnementen van de Healthclub, bijeenkomsten of conferenties
 • incheckt in een van onze hotels
 • een bijeenkomst of conferentie bijwoont of anderszins gebruikmaakt van de faciliteiten van een van onze hotels
 • zich inschrijft voor onze Promenade Healthclub of behandelingen in de Healthclub boekt
 • gebruikmaakt van onze parkeerdiensten
 • zich aanmeldt voor onze AdvantageCLUB
 • zich abonneert op onze nieuwsbrief en/of andere publicaties
 • een brochure of ander promotie- of marketingmateriaal aanvraagt
 • meedoet aan een actie, aanbieding of onderzoek
 • ons feedback geeft
 • solliciteert naar een baan of stage via onze jobsite

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Bij uw interactie met onze websites of via social media kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, browse-activiteiten en -patronen. We verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies, e-mail, serverlogs en andere vergelijkbare technologieën. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

Reisbureaus en andere derden die namens u of uw werkgever optreden
We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen indien voor u wordt geboekt door een reisbureau, onlineportaal of een andere derde. Dit kan een gezinslid of reisgenoot zijn, een agent of een andere tussenpersoon die voor u werkt of, indien u op zakenreis bent, uw werkgever, of een andere derde die namens u optreedt (touroperators, online reisbureaus, global distribution systems) waaronder reserveringssystemen. Dit kan ook gaan om contact-, boekings- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

Andere derden of openbare bronnen
We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van derden en uit openbare bronnen, zoals:

 • aanbieders van website- en social media-analyses
 • advertentienetwerken
 • aanbieders van website-interactietechnologie
 • identiteits- en contactgegevens uit openbare bronnen, zoals handelsregisters van EU-lidstaten

Monitoring
We kunnen het volgende monitoren en/of registreren:

 • transacties en activiteiten bij elk contact
 • verkeer en activiteiten op websites, social media en apps

Monitoring is bedoeld om ervoor te zorgen dat we uw instructies nauwkeurig uitvoeren, om onze diensten te verbeteren, voor opleidingsdoeleinden en om veiligheid te garanderen en fraude te voorkomen. Voor de veiligheid van onze gasten en klanten en om misdrijven te voorkomen en op te sporen, gebruiken we videobewaking (CCTV) in en rond onze gebouwen.

Zakelijke contactpersonen
Als u een zakelijk contact bent van Leonardo Hotels, kunnen we uw gegevens verzamelen bij uw interactie met onze websites, bij bezoeken aan beurzen en workshops, bij persoonlijke ontmoetingen, bij communicatie met u via e-mails en telefoongesprekken, en bij contractuele onderhandelingen en overeenkomsten.
 

4. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit wettelijk is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden (elk een "rechtsgrond"):

Uitvoering van de overeenkomst:
Wanneer we de geboekte accommodatie en diensten moeten leveren, of anderszins de overeenkomst moeten uitvoeren die we met u zijn aangegaan (of op het punt staan aan te gaan).

Toestemming:
Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Gerechtvaardigd belang:
Indien het nodig is met het oog op onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan deze belangen.

Voldoen aan verplichtingen:
Wanneer we moeten voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- of regelgeving.

Vitale belangen:
In geval van een ongeval of een medische of andere noodsituatie, ter bescherming van uw vitale belangen of die van een ander, wanneer u of zij niet in staat zijn toestemming te geven.

Voor elke verwerking die op uw toestemming is gebaseerd (voornamelijk voor online advertenties), hebt u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen.
 

DOELEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Om een reservering te maken, waaronder het reserveren van aangepaste accommodatie voor mensen met een beperking; om accommodatie en andere diensten aan u te leveren, onder meer om te beantwoorden aan uw specifieke vragen wat betreft gezondheid, eventuele beperkingen, voeding en religieuze voorschriften; om uw verblijf in het hotel te beheren en het gebruik van onze diensten te monitoren; en om geld dat u ons verschuldigd bent te innen en terug te vorderen om geld dat u ons verschuldigd bent te innen en terug te vorderen; om u verdere diensten aan te bieden met betrekking tot uw hotelreservering (bijvoorbeeld een upgrade, online inchecken, gasten-app), om te vragen om feedback te geven over uw verblijf in het hotel.

Rechtsgronden: uitvoering van de overeenkomst, toestemming (om te voldoen aan uw specifieke behoeften wat betreft gezondheid, beperkingen, voeding en religieuze voorschriften), gerechtvaardigd belang (om onze diensten te verbeteren)

 • Om problemen, klachten of geschillen in verband met onze relatie met u te behandelen; om misdrijven, waaronder fraude, te voorkomen of op te sporen; en om onze relatie met u te beheren, onder meer:
 • door u te vragen een beoordeling te geven of een enquête in te vullen, om onze dienstverlening te verbeteren
 • door u te vragen deel te nemen aan een prijsvraag of wedstrijd.

Rechtsgronden: gerechtvaardigd belang (om onze diensten te monitoren en te verbeteren, om criminaliteit en fraude te voorkomen, om onze documenten bijgewerkt te houden)

 • Om ons bedrijf, met inbegrip van onze websites, te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens); om relevante websitecontent en advertenties aan u te tonen en te meten of te begrijpen hoe effectief de reclame is die we u laten zien; en om u suggesties en aanbevelingen te doen over onze diensten die voor u van belang kunnen zijn.

Rechtsgronden: gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en aan marketing te doen), uitvoering van de overeenkomst (wanneer de website wordt gebruikt om een dienst te boeken of te leveren of om het AdvantageCLUB-lidmaatschap te beheren)

 • Om gegevensstatistieken te gebruiken om onze websites, diensten, marketing en klantrelaties en -ervaringen te verbeteren.

Rechtsgronden: toestemming (voor het gebruik van cookies en statistieken), gerechtvaardigd belang (om ons bedrijf te ontwikkelen en aan marketing te doen)

 • Om het hoofd te bieden aan een ongeval of een andere medische noodsituatie.

Rechtsgronden: vitale belangen

 • Om te voldoen aan de plaatselijke wetgeving (bijvoorbeeld het bewaren van boekhoudkundige documenten of registratiekaarten).

Rechtsgronden: voldoen aan verplichtingen

We gaan niet over tot geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens.

MARKETING EN PROMOTIES

We streven ernaar u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens, met name wat marketing en reclame betreft.

Wanneer u toestemming hebt gegeven om marketing en reclame te ontvangen, kunnen we uw identiteits- en contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens van bijvoorbeeld de AdvantageCLUB gebruiken om ons een beeld te vormen van uw interesses, wensen of behoeften. Zo bepalen we welke diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken en u afmelden voor onze marketingcommunicatie door de afmeldingslinks te volgen op elk marketingbericht dat u ontvangt, of door contact met ons op te nemen.

ENQUÊTE, GERELATEERDE DIENSTEN, INFORMATIEBERICHTEN

We kunnen contact met u opnemen via verschillende methoden, waaronder, maar niet beperkt tot: e-mail, telefoon en andere digitale kanalen zoals WhatsApp en SMS. We kunnen deze methoden gebruiken om u informatie te sturen over uw reservering, updates te geven tijdens uw verblijf, u te vragen deel te nemen aan een enquête, u te informeren over de mogelijkheid om online in te checken, u te informeren over gerelateerde diensten zoals kamerupgrades en andere relevante informatie te delen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze communicatie door contact met ons op te nemen.

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer websites cookies instellen of openen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat sommige delen van deze website ontoegankelijk worden of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, verwijzen we u naar ons Cookiebeleid.

VERANDERING VAN DOEL

We gebruiken persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we deze verzameld hebben, tenzij we van mening zijn dat we ze moeten gebruiken om een andere reden en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Wanneer we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hierover informeren en zullen we de rechtsgrond uitleggen die ons toestaat om dit te doen.

Voor zover dit wettelijk vereist of toegestaan is, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken zonder dat u dit weet of hiervoor toestemming hebt gegeven, waarbij we ons houden aan bovenstaande regels.
 

5. VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan de hieronder genoemde categorieën partijen, voor de doelen die hierboven vermeld staan.

 • Andere ondernemingen binnen de Leonardo Hotels groep en de Fattal Hotels groep die binnen de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of Israël gevestigd zijn, en die betrokken zijn bij het verlenen van diensten aan u, hetzij rechtstreeks, hetzij voor het verlenen van onderliggende infrastructuurdiensten namens ons en in opdracht van ons.

Derden, waaronder:

 • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van een overeenkomst die we met hen of met u sluiten; hiertoe behoren aannemers die in eigen naam diensten aan u verlenen, zoals de externe leverancier die wifi-diensten aanbiedt, alsmede onze andere leveranciers die namens ons en volgens onze instructies als verwerker optreden (zoals de leveranciers van onze IT- en CCTV-infrastructuur).
 • aanbieders van analyses en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze diensten en website (als verwerkers die namens ons en volgens onze instructies optreden).
 • professionele adviseurs, waaronder juristen, banken, accountants en verzekeraars.
 • belasting- en douaneautoriteiten, autoriteiten die openbare registers bijhouden, toezichthouders en andere autoriteiten.
 • organisaties die betrokken zijn bij kredietcontrole en fraudebestrijding, preventie en detectie van criminaliteit, risicobeoordeling en -beheer en geschillenbeslechting.

Wanneer deze derden onze verwerkers zijn, eisen we van hen dat zij uw persoonsgegevens beveiligen en behandelen in overeenstemming met de wetgeving. We staan het onze externe verwerkers niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en geven hen uitsluitend toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. Bepaalde van de hierboven genoemde derden, bijvoorbeeld vele professionele adviseurs en autoriteiten, zijn verwerkingsverantwoordelijken die, net als wij, onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Zij hebben eigen privacy verklaringen waarin ze aangeven hoe ze omgaan met persoonsgegevens.

 

6. INTERNATIONALE DOORGIFTEN

We geven uw persoonsgegevens door binnen de Leonardo Hotels groep. Alle bedrijven van de groep zijn momenteel gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en landen waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden (met name het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Israël).

Hoewel we niet actief streven naar de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER of landen met een passende niveau van gegevensbescherming, zijn bepaalde derden waarmee we zaken doen gevestigd buiten de EER of verwerken zij persoonsgegevens buiten de EER. Hun verwerking van uw persoonsgegevens brengt een doorgifte van gegevens buiten de EER met zich mee.

Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EER, zorgen we ervoor dat uw gegevens een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt geboden door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen is genomen:

 • Doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden (zoals hierboven uiteengezet, geldt dit met name voor Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Israël).
   
 • Wanneer we een beroep doen op bepaalde dienstverleners, kunnen we gebruikmaken van specifieke overeenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden die zij in Europa hebben. We doen dit bijvoorbeeld in verband met onze aanbieders voor boekingen via reisagenten in de VS.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat we gebruiken bij de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER.
 

7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens onopzettelijk verloren gaan of zonder toestemming worden gebruikt, geraadpleegd, gemanipuleerd of verstrekt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens tot de medewerkers, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden die deze gegevens moeten inzien om hun zakelijke taken te kunnen uitvoeren. Door ons aangestelde verwerkers zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken volgens onze instructies en zijn verplicht deze vertrouwelijk te behandelen.

We hebben procedures ingevoerd voor vermoede inbreuken in verband met persoonsgegevens en zullen u en in voorkomend geval de toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 

8. BEWAARTERMIJNEN

HOELANG UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de doelen waarvoor we ze hebben verzameld te verwezenlijken, met inbegrip van de doelen om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet langer tot u kunnen worden herleid) voor onderzoek of statistische doeleinden. We mogen die informatie dan voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te brengen.
 

9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt:

 • verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen
 • bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen
 • uw toestemming intrekken

Indien u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@leonardo-hotels.nl of privacy@leonardo-hotels.be

We kunnen u specifieke informatie vragen om uw identiteit en uw recht op inzage van uw persoonsgegevens (of uw andere rechten) te bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om te garanderen dat de persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die geen recht heeft om deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om dit te behandelen of om sneller te kunnen reageren.

We doen ons best om alle rechtmatige verzoeken binnen een maand te beantwoorden. In bepaalde gevallen kan dit langer duren, bijvoorbeeld als uw verzoek bijzonder complex is of als we meerdere verzoeken hebben ontvangen. In dat geval zullen we u dat melden en u op de hoogte houden van het verdere verloop.

U hebt de volgende rechten:

 • te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u een kopie kunt vragen van de persoonsgegevens die we van u aanhouden en kunt nagaan of we deze rechtmatig verwerken;
 • te verzoeken om rectificatie van de persoonsgegevens die we van u bewaren. Dit houdt in dat u eventuele onvolledige of onnauwkeurige gegevens die we van u bewaren, kunt laten corrigeren, al zullen we mogelijk wel de nauwkeurigheid moeten controleren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
 • te verzoeken om het verwijderen van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons kunt verzoeken persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer we geen goede reden hebben om de verwerking voort te zetten. U kunt ook het recht hebben om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht heeft uitgeoefend om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), indien we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt, of wanneer we op grond van plaatselijke wetgeving verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen.

Houd er echter rekening mee dat we mogelijk op specifieke wettelijke gronden niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering tegemoet kunnen komen. Als dit het geval is, zullen we u van deze gronden op de hoogte brengen op het moment dat u het verzoek indient;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we deze verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang (van ons of van derden) en u bezwaar wilt maken tegen de verwerking omdat elementen van uw specifieke situatie ertoe leiden dat deze verwerking afbreuk doet aan uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met direct marketing. In bepaalde gevallen kunnen we mogelijk aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw informatie te verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden;
   
 • te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons verzoekt de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen op te schorten:
 1. als u wilt dat we de nauwkeurigheid van uw gegevens vaststellen;
 2. wanneer ons gebruik van uw gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat we ze wissen;
 3. indien u wilt dat we uw gegevens bewaren, zelfs als we deze niet langer meer nodig hebben, met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, maar we moeten nagaan of we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om deze toch te gebruiken.
 • te verzoeken om de overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. We zullen uw persoonsgegevens dan in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of aan een derde verstrekken. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of indien we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren;
   
 • uw toestemming wanneer dan ook in te trekken, indien we uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming. Dit zal echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk. Indien u uw toestemming intrekt, zullen we bepaalde producten of diensten mogelijk niet meer aan u kunnen leveren. Als dit het geval is, zullen we u hiervan op de hoogte brengen op het moment dat u uw toestemming intrekt.
   

10. WEBSITECOOKIES EN TRACKING

De Leonardo Hotels groep, vertegenwoordigd door Sunflower Management GmbH & Co. KG ("Leonardo Hotels", "we", "we" of "ons", "onze") exploiteert deze website (www.leonardo-hotels.com / www.leonardo-hotels.nl / www.leonardo-hotels.be) (de "website"). Leonardo Hotels eerbiedigt het recht op privacy van iedere persoon die toegang heeft tot onze website en erop navigeert. Leonardo Hotels neemt de bescherming van gebruikers ernstig en volgt de wettelijk geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, gebruiken en wat uw rechten zijn op inzage en correctie van de persoonsgegevens die we over u hebben.

TOESTEMMING

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met deze privacyverklaring. Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt u hierover een pop-up getoond. Hoewel deze gewoonlijk niet verschijnt bij volgende bezoeken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door de onderstaande instructies te volgen.

COOKIES UITSCHAKELEN

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kunt u ze uitschakelen door de instructies te volgen die relevant zijn voor uw browser. We wijzen u erop dat bepaalde diensten minder goed zullen functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Wanneer de organisatie die de cookie instelt een automatisch uitschakelprogramma voor haar cookies aanbiedt, vermelden we de naam van die organisatie, de categorie cookies die zij instelt en een link naar het automatische uitschakelprogramma. In alle andere gevallen vermelden we de namen van de cookies zelf en hun bron op de datum van deze privacyverklaring, zodat u ze gemakkelijk kunt identificeren en, als u dat wilt, via uw browserinstellingen kunt uitschakelen.

Sommige browsers bieden u de mogelijkheid aan te geven dat u niet wilt dat uw surfactiviteit op internet wordt gevolgd. Als u tracking uitschakelt, kan dat een negatieve invloed hebben op bepaalde gebruiksmogelijkheden van de website en de diensten die op de website worden aangeboden.

Na uw eerste bezoek aan de website kunnen we de gebruikte cookies wijzigen. Op de pagina 'Privacybeleid en Cookiebeleid'  vindt u er informatie over wie cookies plaatst en voor welk doel, en informatie over het uitschakelen van cookies. We raden u aan deze verklaring periodiek na te gaan.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand met kleine hoeveelheden informatie dat door een website op een computer of apparaat wordt geplaatst. Cookies zijn bedoeld om een computer of apparaat te helpen herinneren wat de gebruiker op die website heeft gedaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat de gebruiker is ingelogd of op welke knoppen wordt geklikt. Cookies kunnen geen virussen bevatten of malware installeren.

WAAROM GEBRUIKT LEONARDO HOTELS COOKIES EN HOELANG SLAAN WE ZE OP?

Leonardo Hotels maakt gebruik van cookies met technologieën om klanten te herkennen en om uw surf- en boekingsgedrag te begrijpen en te vergemakkelijken. We gebruiken deze informatie om onze websites te verbeteren en onze gasten de beste ervaring te bieden. Onze website maakt ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën die door zorgvuldig geselecteerde externe partners worden geplaatst.

Cookies zijn nuttig omdat een website hiermee het apparaat van een gebruiker kan herkennen. Met cookies kunt u efficiënt tussen pagina’s navigeren, voorkeuren laten onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook worden gebruikt om advertenties op uw belangstelling af te stemmen door uw surfgedrag op verschillende websites te volgen.

Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan nadat de browser is afgesloten (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden wanneer u terugkeert naar de site).

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT LEONARDO HOTELS?

Hieronder beschrijven we de categorieën cookies die gebruikt worden door Leonardo Hotels, haar gelieerde bedrijven en contractanten.

 • Strikt noodzakelijk cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te surfen en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten (zoals het navigeren tussen pagina’s) niet worden verleend. 

 • Prestatiecookies

We maken gebruik van analytische cookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te monitoren. Hiermee kunnen we een ervaring van hoge kwaliteit bieden door ons aanbod aan te passen en eventuele problemen snel op te sporen en te verhelpen. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van linken tussen pagina’s het meest effectief is, en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen laten zien. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of diensten onder de aandacht te brengen waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn, op basis van uw gebruik van de website. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt door ons of door onze contractanten niet in verband gebracht met uw persoonlijke informatie.

 • Functionele cookies op de website

We maken gebruik van cookies om u bepaalde functionaliteiten te bieden, bijvoorbeeld om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt), om het platform te herkennen van waaruit u de site bezoekt, en om uitgebreidere en meer persoonlijke functies aan te bieden. Deze cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag op andere sites te volgen.

 • Advertentiecookies

Advertentiecookies (of targetingcookies) verzamelen informatie over het surfgedrag op uw apparaat en worden gebruikt om advertenties relevanter te maken voor u en uw belangstelling. Ze worden, naast het aanbieden van de gevraagde functionaliteit, ook gebruikt door diensten die door derden op deze website worden aangeboden, zoals "Vind-ik-leuk"- of "Deel"-knoppen. Derden bieden deze dienst aan in ruil voor de herkenning van uw bezoek (of nauwkeuriger: dat van uw apparaat) aan een bepaalde website. Deze derden plaatsen advertentiecookies wanneer u onze website bezoekt, maar ook wanneer u gebruikmaakt van hun diensten en van onze website wegsurft.

 •  HTML-webbakens in e-mail

Onze e-mails kunnen een enkele, campagnegebonden "web beacon pixel" bevatten om ons te vertellen of onze e-mails worden geopend en om eventueel doorklikken naar links in de e-mail na te gaan. We kunnen deze informatie onder meer gebruiken om te bepalen welke van onze e-mails voor u interessanter zijn, en om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen, ze verder wensen te ontvangen. De pixel wordt verwijderd wanneer u de e-mail verwijdert. Als u niet wilt dat de pixel naar uw apparaat wordt gedownload, kunt u ervoor kiezen om e-mails van ons in platte tekst in plaats van HTML te ontvangen.

 • Gebruik van IP-adressen en weblogs

We kunnen uw IP-adres en browsertype ook gebruiken om problemen met onze server vast te stellen, om onze website te beheren en om de dienst die we u aanbieden, te verbeteren. Een IP-adres is een numerieke code die uw computer op internet identificeert. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt om algemene demografische informatie te verzamelen.

We kunnen IP-lookups uitvoeren om te bepalen van welk domein u komt (bijv. google.com) om de demografische gegevens van onze gebruikers nauwkeuriger te kunnen bepalen.

DE PRIVACYVERKLARING GELDT NIET VOOR WEBSITES VAN DERDEN

Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op de privacypraktijken van websites van derden die aan deze website kunnen zijn gekoppeld, waarvoor we niet verantwoordelijk zijn.