AdvantageCLUB Algemene Voorwaarden

Leonardo AdvantageCLUB algemene voorwaarden en privacybeleidMeer informatie over het privacybeleid inzake het Leonardo AdvantageCLUB lidmaatschap kunt u hier vinden.


Leonardo AdvantageCLUB algemene voorwaarden

1. Algemeen

Het lidmaatschap van het Leonardo AdvantageCLUB loyaliteitsprogramma en de voordelen ervan worden aangeboden door Sunflower Management GmbH & Co. KG, Landsberger Allee 117A, 10407 Berlijn en wordt namens haar beheerd door de desbetreffende Leonardo-hotelketen ("Leonardo-hotels"). Het doel is om leden ("leden") van de Leonardo AdvantageCLUB in staat te stellen om de hieronder beschreven voordelen te ontvangen nadat ze zich gratis hebben ingeschreven voor dit programma en hebben verbleven in Leonardo-hotels die deelnemen aan het programma. De hotels die momenteel deelnemen aan het programma omvatten alle hotels die op de website www.leonardo-hotels.nl worden vermeld met uitzondering van SENTIDO Cypria Bay by Leonardo, Leonardo Laura Beach & Splash Resort, Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa, The Midland, Jurys Inn Hotels, Apollo Hotels. Andere hotels kunnen naar eigen goeddunken van Leonardo-hotels worden toegevoegd of verwijderd.

2. AdvantageCLUB lidmaatschap

2.1 Subsidiabiliteit voor het lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Leonardo AdvantageCLUB is beschikbaar voor elke individuele persoon. Bedrijven of andere entiteiten mogen zich niet inschrijven voor een Leonardo AdvantageCLUB-account. U mag u alleen inschrijven voor de Leonardo AdvantageCLUB als u minstens 18 jaar of meerderjarig bent volgens uw lokale wetgeving en u bindende contracten kunt afsluiten (het programma is niet beschikbaar voor minderjarigen). Een wettelijke aanspraak op deelname aan de Leonardo AdvantageCLUB bestaat niet. Werknemers van Leonardo-hotels hebben geen recht op deelname aan het programma.

Uw lidmaatschap of Leonardo AdvantageCLUB-punten of voordelen kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon.

2.2 Subsidiabiliteit voor het lidmaatschap

De registratie voor het persoonlijke lidmaatschapsaccount is gratis en dient online te gebeuren door het invullen van het aanvraagformulier binnen de Leonardo AdvantageCLUB-sectie op de homepage van Leonardo-hotels www.leonardo-hotels.nl of binnen het online boekingsproces in de vorm van een automatische registratie, indien gewenst. Bovendien kunnen leden zich aanmelden via de inschrijvingsformulieren in het hotel. Leden moeten een geldig e-mailadres hebben om zich voor het programma in te schrijven.

Het is niet mogelijk voor verschillende leden om zich met hetzelfde e-mailadres te registreren. Bij de registratie moeten alle verplichte velden naar waarheid en volledig worden ingevuld.

Na het versturen van het formulier in het hotel, ontvangt het lid een uitnodiging per e-mail. Deze uitnodiging wordt verzonden naar het adres dat gebruikt is voor de registratie op het formulier. De uitnodigings-e-mail bevat een link waarop het kandidaat-lid moet klikken om zijn lidmaatschap te starten en een wachtwoord in te stellen. Zonder bevestiging van uw registratie door te klikken op de link, zal het lidmaatschap niet worden geactiveerd. Als u zich online registreert, is een bevestiging van uw lidmaatschap niet nodig.

Nadat uw lidmaatschap is geactiveerd, wordt een identificatienummer voor uw lidmaatschapsaccount ("lid-ID") aangemaakt. Dit lid-ID geeft het lid het recht om onmiddellijk punten te verzamelen in alle deelnemende hotels. Een fysieke lidmaatschapskaart wordt niet uitgegeven.

Het lid mag zijn of haar wachtwoord aan geen enkele andere partij bekend maken. Het lid is verantwoordelijk voor alle verrichtingen op en vanaf zijn of haar account.

Het persoonlijke lidmaatschapsaccount is alleen geldig voor eventuele toekomstige verblijven van het lid.

2.3 Lidmaatschapsaccount

Uw AdvantageCLUB-lidmaatschapsaccount is toegankelijk via de website van Leonardo-hotels. De leden worden verzocht hun persoonlijke gegevens actueel te houden. Eventuele wijzigingen in e-mail- of postadressen, de naam van het lid of andere relevante informatie over het lidmaatschap moeten rechtstreeks door het lid worden aangebracht in de rubriek "Mijn Profiel" binnen het Leonardo AdvantageCLUB-account. Leonardo-hotels is niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde persoonlijke gegevens die het lid in zijn account heeft ingevoerd.

Personen die hun naam hebben gewijzigd, zijn verplicht dit met de officiële documenten te bevestigen.

De onlinetoegang tot het ledenaccount kan voor een redelijke termijn worden onderbroken voor het onderhoud of de verbetering van de website.

2.4 Beëindiging van het lidmaatschap

Leonardo-hotels behoudt zich het recht voor om een Leonardo AdvantageCLUB-lidmaatschap te annuleren en alle niet-ingewisselde punten die door een lid zijn verzameld, in te trekken. De reden voor annulering omvat, maar is niet beperkt tot:
 1. schending van deze algemene voorwaarden
 2. het verstrekken van misleidende informatie of misbruik van dit programma
 3. schending van nationale, staats- of lokale wet- of regelgeving in verband met het gebruik van lidmaatschapsvoorrechten
 4. het niet betalen van de hotelkosten
 5. een cheque aan een deelnemend hotelmerk die wordt geretourneerd wegens onvoldoende dekking of die om welke reden dan ook ongeldig is
 6. het plegen van fraude of misbruik met betrekking tot enig deel van dit programma
 7. fysiek, verbaal of schriftelijk misbruik van een specifiek hotel of Leonardo-hotels als een keten, of
 8. op een andere manier, ten nadele van het programma of een van zijn allianties.
Leonardo-hotels behoudt zich ook het recht voor om u in de toekomst te verbieden om deel te nemen aan het programma.

Een lid kan te allen tijde besluiten om de deelname aan de Leonardo AdvantageCLUB te annuleren via "Mijn Account" in zijn persoonlijke lidmaatschapsaccount.

Het opzeggen van het lidmaatschap impliceert een volledige en complete terugtrekking uit het programma, waardoor de bestaande relatie tussen Leonardo AdvantageCLUB en het lid definitief wordt beëindigd. Deze terugtrekking zorgt ervoor dat alle gegevens met betrekking tot het lid uit de Leonardo AdvantageCLUB-database worden verwijderd, samen met alle AdvantageCLUB-punten die op het moment van terugtrekking nog op het account staan. Beloningspunten die voor partnerprogramma's worden verzameld, vervallen volgens de voorwaarden van het betreffende partnerprogramma.

3. Verdienen van AdvantageCLUB-punten

3.1 Voorwaarden voor AdvantageCLUB-punten

U kunt AdvantageCLUB-punten verdienen voor verblijven in deelnemende hotels vanaf de datum van uw inschrijving bij de Leonardo AdvantageCLUB. Punten kunnen niet worden overgedragen aan een ander lid en hebben geen geldwaarde. Punten kunnen alleen worden verzameld als het lid persoonlijk in het hotel verbleef, de factuur op naam van de gast stond en volledig is voldaan. Daarom zullen er geen punten worden beloond voor een verblijf van andere gasten dan het lid, ongeacht wie de reservering heeft gemaakt en betaald voor het verblijf.

Om in aanmerking te komen voor het verdienen van punten, kunnen leden rechtstreeks in het hotel of via telefoon, e-mail of fax reserveren. Leden moeten zich tijdens het boekingsproces identificeren als AdvantageCLUB-leden. Bovendien zullen reisbureaus die gebruik maken van een GDS dat verbonden is met de reserveringscentrale van de Leonardo-hotels, een lid ook punten laten verzamelen.

Om punten te verzamelen en te profiteren van de AdvantageCLUB-voordelen tijdens het verblijf moeten gasten hun AdvantageCLUB-lidmaatschap en hun leden-ID bij de check-in bekendmaken.

AdvantageCLUB-punten worden binnen 3 weken na het uitchecken bijgeschreven op het persoonlijke account van het lid. Punten voor eerdere verblijven kunnen met terugwerkende kracht worden beloond tot 365 dagen na het uitchecken, rekening houdend met de voorwaarden en het lidmaatschap op het moment van het verblijf.

Eventuele speciale punten of welkomstpunten die tijdens promotieactiviteiten op het ledenaccount worden bijgeschreven, worden als ‘in behandeling’ beschouwd totdat het eerste in aanmerking komende verblijf in een deelnemend hotel is voltooid en het lid heeft uitgecheckt.

3.2 Deelnemende hotels

Hotels met de volgende hotelmerken nemen deel aan de Leonardo AdvantageCLUB (met enkele uitzonderingen zoals hieronder vermeld): Leonardo Hotels, Leonardo Boutique Hotels, Leonardo Royal Hotels, Herods Hotels, U Hotels en NYX Hotels.

Alle hotels gepresenteerd op de website www.leonardo-hotels.nl nemen deel aan de Leonardo AdvantageCLUB, met de volgende uitzonderingen.

Hotels die niet deelnemen aan het programma:

SENTIDO Cypria Bay by Leonardo
Leonardo Laura Beach & Splash Resort
Leonardo Plaza Cypria Maris Beach Hotel & Spa
The Midland
Jurys Inn Hotels
Apollo Hotels

Als een hotel het Leonardo hotelnetwerk verlaat, of ophoudt een deelnemend hotel te zijn, nadat een reservering is gemaakt maar voorafgaand aan het eigenlijke verblijf, verdient het lid geen punten en voordelen in het hotel. Bovendien zijn speciale aanbiedingen met betrekking tot het lidmaatschap van de Advantage Club niet langer geldig na de datum waarop het hotel het Leonardo hotelnetwerk verlaat of zijn deelname aan de Leonardo AdvantageCLUB staakt, zelfs als de reservering voorafgaand aan die datum is gemaakt.

3.3 Reserveringsbronnen en tarieven

Alle openbare tarieven komen in aanmerking voor de toekenning van AdvantageCLUB-punten en voordelen. De volgende kamerprijzen zijn uitgesloten van dit programma: kamerprijzen voor zakelijke of vrijetijdsgroepsreserveringen, kamerprijzen voor bemanningen, personeelstarieven, tarieven voor touroperators, tarieven voor reisagenten en kamerprijzen voor aangeboden verblijf, tenzij anders besloten. Punten worden toegekend voor verblijven en in aanmerking komende kamerprijzen die alleen via de homepage van Leonardo-hotels, de centrale reserveringskantoren van Leonardo-hotels of rechtstreeks in het hotel via telefoon, e-mail, fax of aan de receptie worden geboekt.

3.4 Puntenberekening

Een punt is een eenheidswaarde, gegenereerd volgens een vastgesteld omrekeningsschema van monetaire uitgaven door een lid in een deelnemend Leonardo-hotel. Elke euro (€) die u aan uw kamerreservering besteedt, is één punt waard. Voor andere valuta‘s dan euro’s, worden punten gebaseerd op de wisselkoers op het moment van uitchecken.

Een verblijf wordt gedefinieerd als één nacht of opeenvolgende nachten in hetzelfde hotel, ongeacht de frequentie van de check-in/check-out. Bij één reservering van meerdere kamers verzamelen de leden alleen punten voor de eerst gekozen kamer. In geval van meerdere reserveringen op naam van het lid voor dezelfde data, worden alleen punten toegekend voor de kamer waar het lid persoonlijk verbleef.

Punten kunnen worden ingezameld voor de geboekte kamer, maar niet voor extra diensten die in het hotel worden gebruikt (minibar, parkeerplaats, telefoon, etc.). Daarnaast worden punten ook beloond voor het ontbijt, als het lid oorspronkelijk de kamerprijs inclusief dit maaltijdplan heeft geboekt. Indien het ontbijt later wordt toegevoegd aan de oorspronkelijke reservering, worden de punten alleen voor de kamer beloond.

Slechts een heel aantal punten kan worden toegekend. Indien de wisselkoersapplicatie die wordt gebruikt voor de omrekening van euro's in punten resulteert in een aantal punten met een decimale waarde, wordt het aantal punten dat op de rekening van het lid wordt gecrediteerd naar beneden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal als de decimale waarde lager is dan 5, en naar boven afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal als de decimale waarde gelijk aan of hoger is dan 5.

De met punten betaalde reserveringen komen niet in aanmerking voor verdere puntenverzameling.

3.5 Geldigheid van de punten

De punten blijven geldig tot 18 maanden na de datum van de laatste check-out. Indien het lid niet verblijft in een van de deelnemende hotels met een in aanmerking komende of ingewisselde reservering gedurende deze periode van 18 maanden, zullen alle punten die op een ledenaccount zijn gespaard, verloren gaan zonder voorafgaande kennisgeving en zonder de mogelijkheid om ze te herstellen of in te wisselen.

3.6 Reservering annuleren en no-show

In geval van annulering van een reservering of no-show zal het lid geen punten verdienen voor de reservering, zelfs als voor de late annulering of no-show kosten in rekening worden gebracht.

3.7 Claims

Indien het lid opmerkt dat punten na een minimale wachttijd van 3 weken niet naar behoren op het ledenaccount zijn bijgeschreven, kan hij of zij vragen dat het saldo wordt aangepast binnen een periode van 365 dagen na een verblijf in een deelnemend hotel (op basis van de datum van uitchecken). Hiervoor moet het lid contact opnemen met het betrokken hotel, de details van de claim bewijzen en een kopie van de factuur van het betreffende hotel indienen. Om het lid het recht te geven om punten te verdienen moet de factuur van de claim de naam van het Leonardo AdvantageCLUB-lid bevatten.

4. Inwisselen AdvantageCLUB-punten

4.1 Voorwaarden

Wanneer het aantal punten op het account van het lid een bepaald niveau van punten bereikt (zoals aangegeven door het saldo op het accountoverzicht), kan het lid deze punten omzetten in gratis verblijf in deelnemende Leonardo-hotels. AdvantageCLUB-leden kunnen hun punten niet gebruiken om te betalen voor extra diensten die in het hotel worden gebruikt, zoals een minibar, parkeerplaats of telefoon. Bovendien kunnen de punten niet worden gebruikt om het ontbijt te betalen, als het niet is geboekt als onderdeel van de oorspronkelijke reservering. Bovendien kunnen punten niet worden gebruikt voor een andere persoon.

Het niveau van de vereiste punten voor een bepaald verblijf wordt aangegeven in het reserveringsproces door middel van de knop "Punten inwisselen". Volg de reserveringsstappen in het deel "Punten inwisselen" en controleer hoeveel punten er nodig zijn voor het verblijf van uw voorkeur. Punten inwisselen is alleen online mogelijk via een reservering op de homepage van Leonardo-hotels www.leonardo-hotels.nl. Betaling met punten is niet mogelijk bij reeds geboekte reserveringen tegen een normale prijs.

Het benodigde aantal punten voor een reservering is gebaseerd op een vastgestelde puntenverhouding. De puntwaarden en de gedefinieerde puntenruilwaarden voor elk hotel of elke bestemming kunnen op elk moment veranderen. Punten hebben geen waarde totdat ze door het lid ter inwisseling worden aangeboden.

Het inwisselen van punten is niet mogelijk in landen waar dit bij wet verboden is.

4.2 Kamers geboekt via punten

Met uitzondering van het maaltijdplan Bed & Breakfast, indien geselecteerd tijdens het boekingsproces, omvatten de kamers die met punten worden geboekt geen eten en drinken, fooien of incidentele extra’s, anders dan de ledenvoordelen, vermeld in de AdvantageCLUB-sectie van de website van Leonardo-hotels www.leonardo-hotels.nl. Eventuele extra kosten dienen voor het uitchecken direct aan het hotel te worden betaald. Transportkosten van en naar het hotel zijn niet inbegrepen.

4.3 Annulering van een met punten geboekte kamer

Leden die de reservering van de met punten geboekte kamer annuleren, zullen hun punten die voor die reservering worden gebruikt, teruggestort krijgen op het account van het lid. Reserveringen die niet binnen de annuleringstermijn worden geannuleerd en ‘no-shows’ worden in rekening gebracht met de vereiste punten. Deze punten worden niet gerestitueerd.

4.4 Deelnemende hotels

Deelnemende hotels kunnen worden toegevoegd of verwijderd uit alle merken of bestemmingscategorieën zolang deze aanbieding duurt.

5. Partnerprogramma's Miles & More en Deutsche Bahn BahnBonus

Leonardo-hotels neemt deel aan de bonusprogramma's Miles & More en Deutsche Bahn BahnBonus. In plaats van AdvantageCLUB-punten te sparen, kan een lid ervoor kiezen om spaarpunten te verzamelen in het kader van de Miles & More of Deutsche Bahn BahnBonus-programma's. U kunt uw keuze activeren in uw lidmaatschapsaccount. De voorwaarden van Leonardo-hotels voor Miles&More en Deutsche Bahn BahnBonus en de voorwaarden van de partners voor Miles & More en BahnBonus zijn van toepassing.

Een gelijktijdige bijschrijving van mijlen of punten die in het kader van partnerprogramma's en AdvantageCLUB-punten zijn verzameld, is uitgesloten; naar keuze van het lid worden mijlen, BahnBonus-punten of AdvantageCLUB-punten één keer per verblijf bijgeschreven.

6. AdvantageCLUB speciaal tarief

Om een verblijf te boeken met het AdvantageCLUB speciale tarief (10% korting), is het noodzakelijk om in te loggen of aan te melden bij Leonardo AdvantageCLUB en direct te boeken via de officiële website van Leonardo-hotels. Bij een boeking direct in het hotel of via onze reserveringsafdelingen dient het lidmaatschap bij de boeking door het lid te worden aangegeven. Het speciale tarief van AdvantageCLUB kan niet worden gecombineerd met andere speciale tarieven of promoties en is geldig voor boekingen na 14 januari 2016. Punten worden verzameld op basis van de totale geboekte prijs.

Het speciale tarief van 10 % kan niet worden gecombineerd met andere speciale tarieven en promoties.

Leonardo-hotels kan het speciale tarief van de AdvantageCLUB te allen tijde annuleren of wijzigen.

7. Andere voordelen voor de leden

De leden profiteren van de voordelen die worden gecommuniceerd op de website van Leonardo-hotels indien de reservering rechtstreeks op de website van Leonardo-hotels, telefonisch bij de reserveringsafdeling van Leonardo-hotels en Fattal-hotels, of rechtstreeks in het hotel werd gemaakt. Voor reserveringen via externe kanalen hebben de leden geen recht op de gecommuniceerde voordelen van de Leonardo AdvantageCLUB.

8. Communicatie

Leden hebben toegang tot alle informatie over hun lidmaatschap op hun Leonardo AdvantageCLUB-account, inclusief het huidige saldo van de punten. Elk Leonardo AdvantageCLUB-lid accepteert elektronische communicatie van het programma met betrekking tot zijn lidmaatschap (bijv. e-mails met de puntenstatus).

9. Nieuwsbrief

Indien het lid niet langer commerciële communicatie per e-mail wenst te ontvangen, kan hij of zij zich uitschrijven van deze e-mails door te klikken op de uitschrijflink in deze e-mails.

10. Annulering van het Leonardo AdvantageCLUB-programma

Leonardo-hotels behoudt zich het recht voor om de Leonardo AdvantageCLUB te beperken, op te schorten, stop te zetten of te annuleren of te vervangen door een ander bonusprogramma 60 dagen na schriftelijke kennisgeving aan alle actieve leden. In dat geval kan uw recht op het ontvangen van punten voor hotelovernachtingen 60 dagen na de kennisgeving eindigen en kan het recht om punten in te wisselen 90 dagen na de kennisgeving eindigen. De punten die niet voor of op de genoemde einddatum worden ingewisseld, kunnen daarna niet meer worden ingewisseld.

11. Overige

11.1 Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Leonardo-hotels behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van de Leonardo AdvantageCLUB (incl. het aantal punten dat wordt gegeven voor een reservering), de regelgeving, voordelen, deelnamevoorwaarden, beloningen of een deel ervan te allen tijde te wijzigen, te beperken, te veranderen of te annuleren, zelfs als deze wijzigingen van invloed zijn op de waarde van de reeds verzamelde punten of beloningen.

11.2 Rechtsgang

De algemene voorwaarden van het programma zijn onderworpen aan het Duitse recht, ongeacht de dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woont. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Duitse en Engelse versie van de algemene voorwaarden is de Engelse versie bepalend.

11.3 Privacy van gegevens

Door de registratie bij de Leonardo AdvantageCLUB, aanvaarden en machtigen de leden uitdrukkelijk dat de persoonlijke informatie die in het registratieformulier (i) door Leonardo-hotels, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, door haar dochterondernemingen of filialen, zoals vereist voor de uitvoering van het AdvantageCLUB-lidmaatschapsprogramma, alsmede in het kader van het maken van reserveringen en het verzenden van regelmatige informatie over AdvantageCLUB, wordt verwerkt. Ook aanvaarden de leden dat (ii) deze gegevens wereldwijd kunnen worden overgedragen aan derden om persoonlijke gegevens te verwerken namens ons of indien vereist door de toepasselijke wetgeving of in het geval van een reorganisatie, fusie of overname van een bedrijf, voor het gebruik van dergelijke informatie voor de ledenadministratie, gastenservice, reclame, marketing en communicatiedoeleinden.

Het lid kan zijn toestemming te allen tijde intrekken via de onderstaande contactgegevens. Opzegging van deze overeenkomst beëindigt automatisch het AdvantageCLUB-lidmaatschap.

Sunflower Management GmbH & Co.KG
Landsberger Allee 117A
10407 Berlin
Tel.: +49 (0)30 688 322 0
E-mail: dataprotection@leonardo-hotels.com

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u ook het privacybeleid van de Leonardo AdvantageCLUB raadplegen: Privacybeleid.

11.4 Overdracht

De rechten en verplichtingen van Leonardo-hotels onder de Leonardo AdvantageCLUB kunnen door Leonardo-hotels op elk moment worden toegewezen of overgedragen aan een andere entiteit die daarna de volledige verantwoordelijkheid overneemt.


Leonardo AdvantageCLUB lidmaatschap: Privacybeleid


Dit is een overzicht van de informatie die wij, Leonardo Hotels (vertegenwoordigd door Sunflower Management GmbH & Co.KG Landsberger Allee 117A, 10407 Berlijn), verzamelen en verwerken in verband met een lidmaatschap van onze AdvantageCLUB. Wij informeren u verder over uw rechten met betrekking tot onze gegevensverwerking. Dit privacybeleid is een aanvulling op ons algemene privacybeleid dat u kunt vinden onder www.leonardo-hotels.nl/privacy-notice-and-cookie-policy.

DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens over u in verband met uw Leonardo AdvantageCLUB lidmaatschap.

Niet-gevoelige gegevens:

 1. Uw persoonsgegevens ► met inbegrip van uw naam, geslacht en geboortedatum; u kunt ons ook gegevens over uw gezinsleden verstrekken om punten te verzamelen of voordelen toe te kennen (maar dit is niet verplicht)
 2. Uw contactgegevens ► met inbegrip van uw e-mailadres als verplicht gegevensveld en thuisadres of telefoonnummer indien door u verstrekt
 3. Uw reserveringsgegevens ► met inbegrip van de respectievelijke hotels en details van elk verblijf in een van onze hotels waar u uw AdvantageCLUB lidmaatschaps-ID gebruikt; de kentekengegevens van uw auto, indien dat nodig was om uw verblijf te beheren of voordelen toe te kennen aan leden;
 4. Uw Miles & More gegevens ► indien door u gekozen als programma van voorkeur voor het Leonardo AdvantageCLUB REWARD programma.

Gevoelige gegevens:

Wij verzamelen geen gegevens in speciale categorieën (gegevens over de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens voor het identificeren van een natuurlijke persoon, gegevens over gezondheid of gegevens betreffende het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon. Als u ons echter speciale categorieën van gegevens voor uw reservering verstrekt (bijvoorbeeld, u vraagt naar een kamer met faciliteiten voor gehandicapten of u informeert ons over religieuze dieetwensen, worden dergelijke gegevens wel verzameld en verwerkt.

Welke rechtsgrond hebben wij voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

 1. Uitvoering van een contract (art. 6 lid 1 b AVG): Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om uw lidmaatschap te beheren en u de bijbehorende voordelen te verlenen
 2. Toestemming (art. 6, lid 1 a), van de AVG): Het versturen van nieuwsbrieven en andere marketinginformatie is uitsluitend gebaseerd op uw voorafgaande toestemming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief door u af te melden via de link in eerdere ontvangen nieuwsbrieven of door contact met ons op te nemen via advantageclub@leonardo-hotels.com. Als u ons voorziet van speciale categorieën van gegevens voor uw boeking zien wij dit ook als een uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken om onze diensten te verlenen volgens uw verzoek.

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en verantwoording voor het gebruik ervan

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om

 1. uw Leonardo AdvantageCLUB lidmaatschap te beheren
 2. uw gegevens te beheren
 3. onze diensten te kunnen personaliseren

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens alleen rechtstreeks van u en kunnen deze gebruiken samen met gegevens van uw vorige boekingen en verblijven in onze hotels.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen gegevens met onze groepsmaatschappijen die individuele hotels exploiteren (een lijst van deze uitvoerende hotels vindt u in bijlage 1 en 2 van ons algemene privacybeleid). Als u ons vraagt om gegevens voor het programma van Miles & More te verzamelen, delen wij de verzamelde mijlen ook met [Miles & More GmbH, MAC Main Airport Center, Unterschweinstiege 8, 60549 Frankfurt/Main].

We maken gebruik van externe gegevensverwerkers om onze website en het boekingsplatform te beheren of om soortgelijke diensten te verlenen. Deze derden ontvangen uw persoonsgegevens uitsluitend als verwerkers namens ons en volgens de instructies van ons. Zij mogen de gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Voor meer informatie over het delen van gegevens kunt u ook ons algemene privacybeleid raadplegen op www.leonardo-hotels.nl/privacy-notice-and-cookie-policy.

Sturen wij uw persoonsgegevens naar het buitenland en welke waarborgen zijn van toepassing?

Over het algemeen delen wij uw gegevens niet met ontvangers buiten Europa of in landen die niet als voldoende beschermd worden beschouwd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen en voor andere toegestane doeleinden. Om uw voordelen van de AdvantageCLUB te beheren, bewaren wij de gegevens voor de duur van uw lidmaatschap en na beëindiging zolang als vereist onder wettelijke bewaarverplichtingen.

Uw persoonsgegevens bijwerken

Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat zijn. Om ons hierbij te helpen, kunt u uw persoonsgegevens wijzigen door in te loggen op uw ledenaccount op www.leonardo-hotels.nl, uw gegevens op de registratiekaart bij te werken bij uw volgende check-in of ons op de hoogte stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt door contact op te nemen met advantageclub@leonardo-hotels.com.

Wat zijn uw rechten?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 1. Toegang tot gegevens: In het algemeen hebt u het recht om binnen 1 maand na uw verzoek toegang te krijgen tot alle gegevens over u die bij ons in bezit zijn.
 2. Correctie: U kunt ons vragen onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
 3. Wissen: Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om de verwerking ervan voort te zetten. Het is echter mogelijk dat wij niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen om specifieke juridische redenen, die u, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek zullen worden meegedeeld.
 4. Intrekking van de toestemming: U kunt uw toestemming voor de verwerking die u ons heeft gegeven intrekken en verdere verwerking voorkomen als er geen andere grond is waaronder wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken.
 5. Beperking: U kunt eisen dat bepaalde persoonsgegevens als beperkt worden gemarkeerd terwijl klachten worden opgelost en u kunt ook de verwerking in bepaalde andere omstandigheden beperken.
 6. Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij nog steeds bewaren, elektronisch aan een derde partij door te geven.
 7. Klacht indienen: U kunt een klacht over onze verwerking indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.
Houd er alstublieft rekening mee dat er bepaalde uitzonderingen gelden voor de uitoefening van deze rechten, zodat u deze niet in alle situaties kunt uitoefenen. Bovendien kunnen deze verschillen per EU-lidstaat.

Houd er ook rekening mee dat in het geval dat u uw rechten van wissen, intrekking van toestemming en/of beperking uitoefent, wij mogelijk uw AdvantageCLUB-gebruikersaccount en uw AdvantageCLUB-lidmaatschap zullen moeten verwijderen en de daaraan verbonden voordelen zullen eindigen. Wij zullen u hierover informeren als dat het geval is.

Uw contactpersoon voor vragen

We hebben een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld die u kunt contacteren als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene. De contactgegevens staan hieronder vermeld:

Adres: Sunflower Management GmbH & Co.KG
Landsberger Allee 117A
10407 Berlin
Telefoon: +49 (0)30 688 322 0
E-mailadres: dataprotection@leonardo-hotels.com

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor ons toezicht op de naleving van de gegevensbescherming:

Autoriteit: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Adres: Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Telefoon: +49 (0)30 13889 0
E-mailadres: mailbox@datenschutz-berlin.de

 

Coronavirus important information and cancellation policy - Your safety comes first - Read more here. x