hero-image

Leonardo Hotels Benelux - WiFi voorwaarden

Voer een bestemming in om te beginnen met zoeken
14 Jun-15 Jun
1 Kamer, 2 Gasten
promocode
Promocode geldig
Gegarandeerd de beste prijs

Door gebruik te maken van onze internetdienst erkent u uitdrukkelijk en stemt u ermee in dat er aanzienlijke veiligheids-, privacy- en vertrouwelijkheidsrisico's verbonden zijn aan de toegang tot of de overdracht van informatie via het internet, ongeacht of de verbinding tot stand komt via bekabelde of draadloze technologie. Veiligheidsproblemen omvatten, zonder beperking, onderschepping van transmissies, verlies van gegevens, en de introductie van virussen en andere programma's die uw computer kunnen beschadigen of corrumperen.

Dienovereenkomstig gaat u ermee akkoord dat de eigenaar en/of provider van dit netwerk NIET aansprakelijk is voor het onderscheppen van transmissies, computerwormen of -virussen, verlies van gegevens, bestandscorruptie, hacken of schade aan uw computer of andere apparaten die het gevolg zijn van het verzenden of downloaden van informatie of materiaal via de geboden internetdienst. 

Het gebruik van het draadloze netwerk is onderworpen aan de hieronder uiteengezette algemene beperkingen. Indien abnormaal, illegaal of ongeoorloofd gedrag wordt vastgesteld, met inbegrip van zwaar verbruik van bandbreedte, behoudt de netwerkleverancier zich het recht voor om het in overtreding zijnde apparaat permanent los te koppelen van het draadloze netwerk.

 

VOORBEELDEN VAN ILLEGAAL GEBRUIK 

De volgende voorbeelden zijn slechts representatief en vormen geen volledige lijst van illegaal gebruik:

1. Spamming en schending van de privacy - Het verzenden van ongevraagde bulk en/of commerciële berichten via het internet met behulp van de Dienst of het gebruik van de Dienst voor activiteiten die inbreuk maken op de privacy van een ander.
2. Schending van intellectuele eigendomsrechten - Het ontplooien van activiteiten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, met inbegrip van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, of enig ander eigendomsrecht van derden.
3. Het zich illegaal of zonder toestemming toegang verschaffen tot computers, accounts, apparatuur of netwerken die aan een andere partij toebehoren, of proberen de beveiligingsmaatregelen van een ander systeem binnen te dringen of te omzeilen. Dit omvat elke activiteit die kan worden gebruikt als voorloper van een poging tot systeempenetratie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, poortscans, stealth scans of andere activiteiten voor het verzamelen van informatie.
4. De overdracht van technologie, software of andere materialen in strijd met de toepasselijke exportwetten en -voorschriften.
5. Overtredingen van de exportwetgeving
6. Het gebruik van de Service in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar maken van ponzi-schema's, piramideschema's, het frauduleus opladen van creditcards, het illegaal kopiëren van software, of het doen van frauduleuze aanbiedingen voor het verkopen of kopen van producten, artikelen of diensten.
7. Het uiten van bedreigingen;
8. Verspreiding van pornografisch materiaal aan minderjarigen;
9. en Kinderpornografie.

 

VOORBEELDEN VAN ONAANVAARDBAAR GEBRUIK

De volgende voorbeelden zijn slechts representatief en vormen geen volledige lijst van onaanvaardbaar gebruik:

1. Activiteiten met een hoge bandbreedte, zoals grote bestandsoverdrachten en het delen van media met peer-to-peer programma's (d.w.z. torrents)
2. Obscene of onfatsoenlijke taal of materiaal
3. Lasterlijke of beledigende taal
4. De Service gebruiken om lasterlijk, intimiderend, beledigend of bedreigend materiaal of taal te verzenden, te posten, te uploaden of op een andere manier beschikbaar te maken, waarbij lichamelijk letsel of vernieling van eigendom wordt aangemoedigd of waarbij een ander wordt lastiggevallen.
5. Het vervalsen of verkeerd weergeven van berichtkoppen, geheel of gedeeltelijk, om de afzender van het bericht te verhullen.
6. Het vergemakkelijken van een schending van deze gebruiksvoorwaarden
7. Hacken
8. Het verspreiden van internetvirussen, Trojaanse paarden of andere destructieve activiteiten
9. Het verspreiden van informatie over het maken en versturen van internetvirussen, wormen, Trojaanse paarden, pingen, flooding, mail-bombing of denial-of-service-aanvallen. Ook activiteiten die het gebruik van het knooppunt of een daarmee verbonden netwerk, systeem, dienst of apparatuur verstoren of het vermogen van anderen om deze effectief te gebruiken, belemmeren.
10. Het adverteren, verzenden of anderszins beschikbaar maken van een softwareproduct, product of dienst die is ontworpen om deze gebruiksvoorwaarden te schenden, waaronder het faciliteren van de middelen tot spam, het initiëren van pinging, flooding, mail-bombing, denial-of-service-aanvallen en softwarepiraterij.
11. Het verkopen, overdragen of verhuren van de Dienst aan klanten, cliënten of andere derden, hetzij direct, hetzij als onderdeel van een dienst of product gemaakt voor wederverkoop.
12. Het zoeken naar informatie over wachtwoorden of gegevens die aan een andere gebruiker toebehoren.
13. Het maken van ongeoorloofde kopieën van bedrijfseigen software, of het aanbieden van ongeoorloofde kopieën van bedrijfseigen software aan anderen.
14. Het onderscheppen of onderzoeken van de inhoud van berichten, bestanden of communicatie in transit op een datanetwerk.