hero-image

Leonardo Hotels Benelux - onze huisregels

Voer een bestemming in om te beginnen met zoeken
14 Jun-15 Jun
1 Kamer, 2 Gasten
promocode
Promocode geldig
Gegarandeerd de beste prijs

Voor de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers gelden er een aantal eigen huisregels en algemene voorwaarden tijdens je bezoek aan een Apollo Hotel, Leonardo Hotel of aangesloten restaurants in Nederland of België. 

Bij een bezoek aan een van onze hotels of restaurants accepteer en respecteer je de geldende regels en voorwaarden. 

 

VOORWAARDEN

Wij houden ons aan de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Je kunt deze voorwaarden hier downloaden via de website van Koninklijke Horeca Nederland.

 

ONZE HUISREGELS

Aanwijzingen van medewerkers

Alle aanwijzingen van onze medewerkers die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd.


Inchecken

Bij het inchecken dient elke gast die in de kamer verblijft zich te legitimeren.

Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar. Gasten jonger dan 18 jaar kunnen alleen inchecken onder begeleiding van een ouder of verzorger.


Betaling

In sommige gevallen is het mogelijk om de betaling van de overnachting pas bij aankomst in het hotel te voldoen. In dat geval kun je bij de receptie afrekenen met een pinpas of creditcard. We accepteren geen contant geld.
 

Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen dien je in te leveren bij de receptie.

In geval van vermissing, beschadiging of diefstal adviseren wij je om melding te maken bij je verzekering en/of aangifte te doen bij de politie. Indien nodig helpen wij je natuurlijk graag.

Het hotel, de directie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van bezittingen.


Doeleinden van je bezoek

Het is verboden om tijdens je bezoek goederen te verhandelen, te helen of diensten aan te bieden.

Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten is verboden.


Aansprakelijkheid

Het hotel, de directie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.


Nooduitgangen

Nooduitgangen mogen uitsluitend gebruikt worden in geval van calamiteiten, niet als normale in- en uitgangen.


Eigendommen van het hotel

Het is niet toegestaan om eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw.

Bij het moedwillig beschadigen van onze eigendommen kun je aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.


Wat te doen bij brand

Blijf in ieder geval kalm.

Volg alle aanwijzingen van onze medewerkers op.

Meld de brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.

Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.

Gebruik in geen geval de liften.


Verdovende middelen

Het is niet toegestaan om verdovende middelen (inclusief lachgas) te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij je te hebben in het hotel.

Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.


Alcohol- en tabaksverkoop

Er wordt geen alcohol geschonken of tabak verkocht aan bezoekers jonger dan 18 jaar oud.

Bezoekers ouder dan 18, maar 25 jaar of jonger dienen bij het bestellen van alcohol en de verkoop van tabak een geldig legitimatiebewijs te tonen.


Wapenbezit

Het bezit van wapens is ten strengste verboden in onze hotels.

Bij constatering zullen politie en justitie worden ingeschakeld.


Overlast

Het is verboden om overlast te veroorzaken voor een ander bijvoorbeeld door middel van harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.


Roken

Het is in het gehele pand verboden te roken, inclusief op de kamers. Ook in de raamopening mag niet gerookt worden.

Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt kunnen we geldelijke boetes en/of schoonmaakkosten in rekening brengen.

Indien het brandalarm afgaat door roken, kunnen we geldelijke boetes en/of voorrijkosten van de brandweer in rekening brengen.


Rookmelders

Het afdekken, verwijderen of saboteren van rookmelders is ten strengste verboden in onze hotels.

Indien wij constateren dat er een rookmelder gemanipuleerd is kunnen we geldelijke boetes en/of vervangingskosten in rekening brengen.


Cameratoezicht

Om de eigendommen van de hotels en onze gasten te beschermen maken we in sommige algemeen toegankelijke ruimtes (bijvoorbeeld de hotellobby) gebruik van cameratoezicht.

De beelden worden voor korte periode opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij er sprake is van een incident waarvoor langer bewaren noodzakelijk is. We passen geen gezichtsherkenning of andere methodieken toe waarmee personen op elektronische wijze te identificeren zijn. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

De gegevens die in het kader van deze dienst worden verzameld en gebruikt, zijn slechts toegankelijk voor medewerkers van Apollo Hotels, haar groepsmaatschappijen en andere gerelateerde bedrijven, indien zij die gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen andere partijen die de gegevens ontvangen, maar het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.


Bij het niet navolgen van deze regels kan besloten worden om politie en justitie in te schakelen en kun je verzocht worden om het pand direct te verlaten. We behouden ons te allen tijde het recht voor om je bezoek per direct te beëindigen, zonder restitutie van het eventueel al betaalde reserveringsbedrag.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van het hotel.